BLESTEM ASUPRA CETATII NINIVE
     media: 0.00 din 0 voturi

postat de esuceveanu in 2013-02-28 10:19
CETATEA NINIVE fusese una dintre cetățile-stat care existau de foarte multă vreme http://www.ablog.ro/img/gl.bold.gifîn zona Mesopotamiei, fiind situată pe malul estic al fluviului Tigru din Irakul de astăzi. Denumirea orașului este traducerea cuvântului de origine asiriană Ninua (în babiloniana veche Ninuwa), o transcriere a cuvântului sumerian Nina. Acesta era numele zeiţei Iştar.
Astăzi locul fostei cetăți prefăcută în ruine încă din anul 608 ÎHr, poate fi identificat doar prin resturile de ruine care mai există, din care unele parțial restaurate. Cetatea a fost părăsită total după distrugerea sa ăn anul 608 îHr. de către armatele unite ale mezilor, perșilor, babilonienilor și sciților. Pe malul vestic al fluviului în dreptul fostei Ninive se află în zilele noastre orașul irakian Mosul.
Orașul Ninive a fost cea de a doua și ultima capitala a Imperiului Asirian (prima fusese orașul Assur), marele și puternicul imperiu al Orientului antic, care s-a întins într-o perioadă pe întreg teritoriul Mesopotamiei și pe cea mai mare parte a Asiei Mici (Turcia de astăzi), Siriei și al Egiptului, adică cuprinse întinse teritorii între care: Elamul, Babilonul, Siria, Fenicia, Samaria, Moabul, Egiptul, Saba, Arabia, Hamatul, Arpadul, Armenia, Sefarveinul, Hena, Iva, Hamatul și Capadocia. Imperiul Asirian a durat vreme de circa 1.200 ani.
Ninive fusese un oraș imens la timpul său, cu o populație de 100.000 - 150.000 de oameni (dublu față de Babilonul acelor timpuri), fiind unul dintre cele mai populate orașe ale lumii.
Suprafața orașului fusese de vreo șapte kilometri pătrați, deci avea 700 ha și vreo 15 porți de intrare de-a lungul zidurilor fortificate cu metereze construite din cărămidă nearsă.
Civilizația Asiriei, care ca și cea Babilioneană, își trăgea originea din cea sumeriano-akkadiană, o depășășise categoric pe cea epipteană, afară doar de capitolul trăinicie.
Asirienii au împărțit încă din acele vremuri, cercul în 360 grade, saptămâna în 7 zile, ziua în 24 ore, ora în 60 minute și minutul în 60 secunde, rămase neschimbate până astăzi.
Uriașul și splendidul oraș Ninive, s-a prăbușit însă brusc și pentru totdeauna odată cu Imperiul Asiriei în anul 608 îHr. confirmând cu exactitate unele prorociri biblice anterioare, după care ruinele acestuia au fost părăsite pentru totdeauna de locuitorii supraviețuitori, precum s-a întâmplat apoi după 69 ani cu gigantul oraș Babilon. Babilonul care a participat activ la distrugerea Ninivei și care în urma jefuirii capitalei Asiriei a prosperat enorm, a devenit cel mai mare oraș al lumii antice.
Orașul Ninive devenise un etern morman de dărămături. Grecul Xenofon, trecând acolo cu trupele sale de ocupație, la vreo două veacuri după căderea falnicei Ninive, nu a remarcat că ruinele pe care le-a întâlnit în cale ar putea fi cele ale legendarei cetăți, în primul rând pentru că fosta capitală nu era locuită, pe loc aflându-se doar ruine pustii și pentru că nimic din ce văzuse acolo nu trăda ceva din trecuta sa splendoare de odinioară.
În comparație cu alte orașe antice distruse de războaie, pe teritoriul cărora au fost construite în timp mereu alte noi așezări umane după ruinarea lor, Ninive (ca de altfel și orașul Babilon) a rămas definitiv în ruine, față în față, pe malul opus al fluviului Tigru înălțându-se ulterior actualul oraș irakian Mosul.
Cetatea Ninive fusese înălțată de Nimrod, strănepot al lui Noe, despre care se supune că a ridicat și cetatea Babilonului. Acesta a ridicat inițial o cetate fortificată, cuprinzând orașul între uriașele sale ziduri cu lățimea și înălțimea de vreo 45 metri (conform aceluiași Xenofon).
Conform arheologului Layard, orașul avea forma unui patrulater cu laturi inegale (între 1 și 7 Km), adică având o suprafață de peste 700 ha. După alte surse (Diodor Siculus), orașul ar fi fost chiar mai mare.
În tot cazul orașul era foarte întins, fiind depășit ulterior doar de Babilon și era asemeni Babilonului, perfect sistematizat, cu străzi paralele și perpendiculare, asemenea orașe imense sistematizate și tehnicizate nemaiapărând ulterior în lume vreme de vreo două milenii, ba chiar și astăzi fiind rarități în lume.
Legile privind respectarea regulilor referitoare la construcții erau foarte aspre în Ninive, astfel în vremea regelui Sanheth (perioadă când orașul a cunoscut gloria sa maximă), dacă cineva își construia de exemplu o casă și ignora de pildă alinierea acesteia cu strada, își asuma riscul de a fi tras în țeapă chiar pe acoperișul casei sale.
Regele/împăratul asirian Sanhrib (705-680 îHr), urmaș al lui Sargon (722-705), a luptat și împotriva Babilonului, de unde în anul 702 după care duce în captivitate vreo 200.000 persoane și a jefuit din orașul sfânt Ierusalim, vreo 150 kg aur și alte 9 tone de argint. Astfel el a adus mare glorie și prosperitate uriașă Ninivei, dar a murit apoi ucis chiar de fii săi.
Pe fostele monumente descoperite între ruinele de la Ninive, se pot observa mari cruzimi și alte violențe aplicate prizonierilor și sacrificii oferite pe altarul zeilor lor.
Dacă pentru activitățile consumatoare de apă, inclusiv spălarea (hainelor) era folosită apa fluviului, necesarul de apă potabilă pentru marele oraș a fost asigurat prin construirea primului apeduct din istorie, comandat de regele asirian Sennacherib, care a domnit între 705 și 681 îHr.
Construcția apeductului, prima construcție de acest fel cunoscute în istorie, a fost finalizată în anul 691 îHr. iar apa pe care o vehicula era captată din izvoare aflate la vreo 65 de kilometri distanță. Dacă pe mare parte a traseului apeductului s-a folosit înclinația naturală a solului, cea mai mare “problemă” pentru constructorii lui Sennacherib a fost traversarea unei văi în zona Jerwan. Cei care au studiat problema, au estimat că au fost necesare peste două milioane de blocuri cubice (cu latura de circa 50 cm) pentru construcția unui viaduct, necesar travessării acestei văi și susținerii apeductului (canalul de apă). Acest viaduct avea o lungime de aproximativ 280 de metri și o lățime de 22 de metri, platforma sa superioară aflându-se la 9 metri deasupra fundului văii și fiind prevazută cu parapeți de 2 metri înălțime care să țină apa pe acest canal.
Palatal regelui Sannerib avea o suprafață pătrată cu latura de 115 x 115 metri și peste 200 încăperi, unde era etalat un lux orbitor.
Pereții acestuia erau placați cu alabastru și lemn de cedru, iar camerele abundau de obiecte de mare valoare, inclusiv picturi, sculpturi și alte opere de artă.
În oraș se aflau vreo cinci palate imperiale și vreo patru mari temple, între care Templul lui Nebo. Aici între ruinele Ninivei s-a descoperit și cea mai mare bibliotecă a lumii antice (vreo 25.000 ex.) cuprinzând: istorii, epopei, legende, documente, legi, contracte etc., toate inscipționate cu caractere cuneiforme pe tăblițe sau cilindrii din argilă uscate/uscați la soare.

Mentiuni si preziceri biblice.
1. Prorocul Iona (pe la 862 îHr), probabil în vremea lui Asurnatnirpal (884-860 îHr), poruncește conf Vechiului Testament) :
- Cuvântul DOMNULUI a venit la Iona, fiul lui Amital spunând: “Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei; căci răutatea ei s-a suit până la Mine“. (Iona 1 : 2).
- Și cuvântului DOMNULUI a venit a doua oară la Iona, spunând: “Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da !”. (Iona 3 : 2).
- Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive, după cuvântul DOMNULUI. Și Ninive era o cetate foarte mare cât o călătorie de trei zile. (Iona 3 : 2).
- Și Iona a început să pătrundă în cetate, cale de o zi, strigând și zicând: ”Încă patruzeci de zile și cetatea va fi răsturnată ! ”. Sculat și s-a a venit a doua oară la Iona, spunând: “Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da !”.
(Iona 3 : 2).
Strigătul care a răsunat pe străzile cetăţii nelegiuite n-a fost în zadar ci a trecut din gură în gură până când toţi locuitorii au auzit vestea, le-a impresionat inimile şi a făcut ca aceștia să tremure din cauza păcatelor şi să se pocăiască în adâncă umilinţă.
- “Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post şi s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici“ . (Iona 3 : 5).
- “Cuvântul acesta a ajuns la urechea împăratului din Ninive; el s-a sculat de pe scaunul lui de domnie, şi-a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac, şi a şezut în cenuşă“. (Iona 3 : 6).
- Şi a trimis să se dea de ştire în Ninive, din porunca împăratului şi a mai marilor lui, următoarele: “Oamenii şi vitele, boii şi oile să nu guste nimic, să nu pască, şi nici să nu bea apă !“
(Iona 3 : 7).
- “Ci oamenii şi vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu, şi să se întoarcă de la calea lor cea rea şi de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile ! “
(Iona 3 : 8).
- Cine ştie dacă Dumnezeu nu Se va întoarce şi Se va căi, şi dacă nu-Şi va opri mânia Lui aprinsă, ca să nu pierim ! (Iona 3 : 9).
- Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu S-a căit de răul pe care Se hotărâse să li-l facă și nu l-a făcut. (Iona 3 : 10).
- … Și mie să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni, care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, și de asemenea o mulțime de vite ? “ (Iona 3 : 11).
2. Prorocul Naum pe la 713 îHr. prorocesc împotriva Ninivei (cu 105 ani înainte).
Ninive deși a parcurs vremuri de prosperitate era un centru al crimei şi al nelegiuirii. A fost astfel prezentată ca fiind o cetate vărsătoare de sânge, plină de minciună şi de silnicie. Prorocul Naum folosind o expresie figurată, i-a comparat pe niniveni cu un leu crud şi lacom.
Prorocire despre Ninive. Cartea viziunii lui Naum, din Elcos (Naum 1 : 1).
- DOMNUL este un Dumnezeu gelos și răzbunător ; DOMNUL Se răzbună și este plin de mânie ; DOMNUL Se răzbună pe potrivnicii Lui și păstrează mânia pentru vrăjmașii Lui.
(Naum 1 : 2).
- Dar ca niște valuri ce se revarsă peste mal, va pune capăt cetății Ninive și întunericul va urmări pe vrăjmașii Lui. (Naum 1 : 8).
- Ninive era un iaz plin cu apă, din yiua în care exista… Dar iată-i că fug ! … “Stați ! Stați ! Opriți-vă !... Dar niciunul nu privește înapoi…“ (Naum 2 : 8).
- Jefuiți argintul ! Jefuiți aurul ! Acolo sunt comori, nesfârșite, tot felul de bogății de lucruri scumpe ! (Naum 2 : 9).
- Este jefuită pustiită și stoarsă de tot ! Inima i se moaie, genunchii îi tremură, toate coapsele suferă, toate fețele au devenit palide. (Naum 2 : 10).
- Vai de cetatea sângelui, plină de minciună, de violență și care nu încetează să se dedea la pradă . (Naum 3 : 1).
- Din cauza mulțimilor desfrâurilor, prostituantei atrăgătoare, stăpână a vrăjitoriilor, care vindea popoare prin desfrănârile ei și familii preia vrăjitoriile ei. (Naum 3 : 5).
- Voi azvârli cu murdării peste tine, te voi înjosi și le voi face de dispreț.
(Naum 3 : 6).
- Toți cei care te vor vedea vor fugi de tine și vor zice : “Ninive este nimicită ! Cine o va plânge ? Unde să-ți caut măngâitori ? “ (Naum 3 : 7).
- … În timp ce păstorii tăi dorm, împărate al Asiriei, și vitejii tăi se odihnesc, poporul tău este risipit pe munți și nimeni nu-l strânge. (Naum 3 : 18).
- Rana ta nu se alină prin nimic, rana ta este fără vindecare. Toți cei care vor auzi de tine vor bate din palme; căci cine este acela peste care să nu fi trecut mereu răutatea ta ? “
(Naum 3 : 19).
3. Prorocul Isaia
- DOMNUL oștirilor a jurat și a zis : Hotărât ce am gândit se va întâmpla, ce am pus la cale se va împlini: “…voi zbrobi pe asirian în țara mea, îl voi călca în piciare pe munții mei; astfel jugul lui se va depărta de la ei și povara lui va fi luată de pe umerii lor.“ (Isaia 14 : 24,25).
4. Prorocul Țefania pe la 630 pe vremea lui Asurbanipal (668-626) care vede cetatea prefăcută în pustiu.
- El își va întinde mâna și spre miazănoapte, va nimici Asiria și va preface Ninive într-o ruină, într-un pământ fără apă, cu pustia. (Naum 3 : 7).
- În mijlocul cetății se vor culca turme de vite de tot felul, pelicanul și ariciul vor rămâne noaptea pe capitelurile coloanelor ei. Un glas va cânta în ferestre, pustiirea va fi în prag, căci el a despuiat lucrarea de cedru. (Naum 3 : 7).
- Aceasta este cetatea aceea veselă, care stătea fără grijă și zicea în inima ei : “Eu sunt, și nu este nici una afară de mine ! “ Vai ! Cum s-a prefăcut în pustiu și în culcuș de fiare ! Toți cei care trec pe lângă ea fluieră și arată cu mâna. (Naum 3 : 7).

Comentarii

  1. Diana Sucala

    Nominalizare My Liebster Award

    http://dianasucala.blogspot.ro/2013/02/my-libster-awar.html

  2. serbanescu florica

    edificator materialul


Comentariile sunt interzise la blogurile neactualizate mai mult de 90 de zile


Termeni si Conditii de Utilizare